Information om slaktfria veckor


Liksom tidigare år har Jämtlandsgården veckor utan slakt. 
Vanligen beror de slaktfria veckorna under våren av brist på slaktdjur.
I år sammanfaller det dessutom med ett kraftigt överskott på kött, framförallt till följd av foderbrist i stora delar av landet. Det här gör att de flesta slakterierna har köer just nu. 
Några av er fått besked om att ni får vänta på hämtning av djur, och vi beklagar om det ställer till problem för er. 
För att vi skall kunna slakta själva utöver legouppdraget för Scan, så behöver vi ha tillräckligt många djur. Det är svårt att få ihop vad gäller nötdjur under våren.

Om vi skall lägga in en egen slaktdag så krävs det minst 15 djur från samma upptagningsområde.

Prognosen för slakt läggs i slutet av varje år utifrån tidigare års erfarenhet. Följande veckor är inplanerade slaktfria under 2018

Vecka 5, 7, 11 ,13, 19, 23, 25, semesterstängt 29, 30, juluppehåll 51, 52  

 

Om ni har funderingar kring detta, hör av er till Ingegerd (0644-10850, info@jamtlandsgarden.se )

 

Samarbete med HKScan

 

Jämtlandsgården har inlett ett samarbete med HKScan

om ett legoslakt samarbete, HKScan ansvarar för slaktanmälan

och intransporten sker med PDR transport.

Vi på Jämtlandsgården kommer även i fortsättningen köpa

djur för konventionell styckning och ICA konceptet.

Vår målsättning är att vara det bästa slakteriet på

slakt och styckning av återtag till er leverantörer.

 

Lokalt kött uppfött och förädlat i Jämtland


Tillsammans med ICA har Jämtlandsgården fått uppdraget att hjälpa till med att öka
andelen lokalt kött i våra butiker. Djur uppfödda och slaktade i Jämtland.
Vi har nu börjat levererat till fler ICA butiker som får utvalt kött från
en gård nära dig i Jämtland, styckat och slaktat på Jämtlandsgården.
Vår och ICA:s målsättning är att Jämtlands alla ICA butiker skall ha lokalt kött i butiken,
De ICA butiker som har utvalt kött från Jämtland är ICA Blå Center, ICA Odenhallen,
ICA Valla, ICA Kvantum, ICA Maxi, ICA Traktören, ICA Krokom, ICA Svenstavik, ICA Brunflo,
ICA Nälden, ICA Undersåker och ICA Åre.

.
.